Våra tjänster

Här under hittar ni en kortfattad samanställning av vår verksamhet, har ni frågor om detta eller är det någonting annat ni behöver hjälp med så tveka inte att höra av er.

Kuvertering C4/C5
Vi har flera kuverteringmaskiner i storlek upp till C4+. Några av dessa maskiner är utrustade med kameraläsning för att möjliggöra matchning mellan enheter.
Vi har även möjligheten att multiplocka enheter, så det är endast kuvertet som sätter gränser för hur många inlagor som får plats i utskicket. Alla dessa maskiner går givetvis att justera ner till mindre storlekar på kuvert hela vägen ner till C6 kuvert.

Laserprint
Vi har 2 st höghastighetsmaskiner där vi varabelprintar 1+0 /  1+1 i storkek upp till SRA3.

Adressering
Vi har flera linor med inkjetproduktion där vi bland annat variabelprintar tidningar och kuvert. Dessa maskiner har flera printerhuvuden så vi kan fördela printet där ni önskar på trycksaken.

Inplastning
Vi har en plastmaskin som klarar 4 st enheter.
Vissa av dessa inlagor kan även inline ibladas i ev tidning eller broschyr om så önskas. Vi kan även adressera på plasten med spritbaserad bläck.

Oblatering
Vi har en oblateringsenhet där vi oblaterar allt från 4 sid A5 till altarskåp med oblater efter kunds önskemål, det kan vara ex. vita standardoblater runt kant eller förtryckta piggybacks mitt på trycksaken, du bestämmer.

Limapplicering
Vi har 2 st varmlimsenheter som vi kan använda för att försluta foldrar, kuvert mm med punkter eller strängar efter Era önskemål.

Klammerhäftning
Vi har 1 st klammermaskin med 5 st iläggare + falsiläggare.

Ibladning
Vi har en ibladningsmaskin där vi kan blada i enheter i befintlig trycksak.

Falsning
Vi har flera falsenheter där där vi kan falsa upp till 4+4+1 veck.

Allt detta ovan är en del av vad vi klarar av idag. Dessa maskiner går givetvis att till stor del bygga ihop, exempelvis kan man sätta limveket i en falsmaskin eller inkjet i klammermaskinen. Allt för att minimera produktionstid och kostnader.
Vi tillhandahåller även manuell produktion efter kundens behov.
Vi har lång erfarenhet när det gäller variabelprint samt databashantering.
Vi hälper gärna till när det kommer till inköp av material som oblater, kuvert med mera då vår långa erfarenhet har byggt upp bra kontakter med olika tillverkare och leverantörer.